MOORING SOLUTIONS TO RELY ON

Welcome to Seasystems

The company is located at Vestby, about 40 kilometer south of Oslo City. The company delivers sophisticated and reliable mooring solutions to floating structures, including project management, engineering, fabrication, and installation. Seasystems is owned by the stock listed company Scana ASA, an investment company for leading companies in the maritime business.

Latest News

News

Seasystems forankrer nok en FPSO i Brasil

Seasystems er tildelt LOI (Letter Of Intent) på levering av nok et forankringssystem til et FPSO-prosjekt i Brasil med umiddelbar oppstart.

March 08, 2022

News

Seasystems vant viktig havbrukskontrakt

Hydra-prosjektet er et resultat av regjeringens utviklingskonsesjoner, som legger til rette for bruk av ny teknologi til å skape vekst i oppdrettsnæringen.

March 03, 2022

More News